Mærkesager

Derfor stiller jeg op:

Jeg er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, fordi jeg bekymrer mig om, hvad der sker, hvis du mister dit arbejde eller bliver syg. Jeg fokuserer på, at vores fælles velfærdssikkerhedsnet er stærkt, så din hverdag kan blive så tryg som mulig.

Tiden er ikke til eksperimenter.

Vi har skabt flere arbejdspladser end den tidligere regering, og det bliver vi ved med. Der er ingen, der skal finde sig i social dumping. Retfærdige arbejdsvilkår og en ordentlig løn giver tryghed og mere velfærd.

Der er alt for mange unge uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og de skal hjælpes igang, så de også får mulighed for at skabe gode og trygge rammer om deres eget liv.

I København skal der etableres flere gode boliger, der er til at betale i trygge kvarterer.

Det og meget andet har jeg arbejdet for i knap fire år som medlem af Folketinget, og det vil jeg rigtig gerne blive ved med.

Her kan du se og læse de mærkesager jeg arbejder for:

Mine mærkesager

Trygge og sunde forbrugere

Jeg står for velfærd i hverdagen. Det er vigtigt, at vi altid kan handle trygt og med god samvittighed. Vi skal stille bankerne til ansvar for deres handlinger. Vi skal sikre, at ingen bliver snydt uanset om du køber rullepølse, fladskærm eller andelsbolig.

Jeg arbejder for

  • at dine persondata ikke bliver misbrugt
  • at forbrugerne kender deres rettigheder og får fornuftige priser og aftaler
  • at alle virksomheder tager et socialt ansvar, så vi i fællesskab løser problemerne

Bedre integration

Alle skal med uanset religion, etnicitet eller social baggrund. jeg insisterer på, at nydanskere skal integreres på en ordentlig måde, så de kan få en uddannelse og arbejde og blive en del af fællesskabet. Nydanskere skal bidrage, med det de kan, fra første dag i Danmark.

Jeg arbejder for

  • at alle nydanskere skal mødes med samme krav
  • åbenhed så parallel samfund, radikalisering og social kontrol fjernes
  • en ny “vi”-fortælling, hvor vores danske demokratiske værdier er i centrum

Lige adgang til uddannelse

Det skal være evnerne og interessen, der skal afgøre de unges valg af uddannelse. Ikke om deres forældre har råd. Vi skal styrke muligheder for de frie valg uanset om det ender med en erhvervsuddannelse eller en universitetsgrad.

Jeg arbejder

  • for flere studieboliger, der er til at betale
  • for mere kvailitet i undervisningen
  • imod brugerbetaling på universiteterne

Din hjælp er værdifuld

Støt min valgkampagne via Mobile Pay til 61625185.

Eller indsæt penge på min valgkamp konto. Reg.nr. 5327 kontonr. 0511686.