Store Forårsrengøring i København

I dag slog vi et slag for et renere København.

Masser af Valby-borgere var på gaden for at samle skrald på Danmarks Naturfredningsforenings Store Forårsrengøringsdag. Alle københavnere har mødt affald som cigaretskodder, papir, dåser og pizzabakker flyde i gadebilledet. Det er rigtig ulækkert og irriterende. Derfor deltog jeg i en fælles indsats for at komme til bunds i skidt og snavs på gader, på pladser og i parker i Valby. Det er en rar fornemmelse af være en del af noget større. Dagen var også ”Earth Day” (Jordens Dag), som sætterfokus på at passe godt på vores fælles jord.

Det var en dejlig solskinsdag, hvor alle frivillige ydede en stor indsats for et rent og grønt København. Der deltog rekord mange mennesker i affaldsindsamlingen. Det var ikke små ting, der blev samlet ind. Over 600 kg blandet affald til forbrænding, 200 kg plastik, 90 kg glas, 2 kg elektronik, 80 kg metal og 3 kg farligt affald. Det er over 1 ton affald, der blev fjernet fra Valbys stæder og gader.

Den årlige indsamling skal sætte fokus på, hvor mange ressourcer der går til spilde, når affald bliver smidt på gaden i stedet for at komme til forbrænding og genanvendelse.

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt.

Ansvarligt forbrug og produktion er mål nr. 12 og er et af FN´s 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Jeg håber, at I nyder de rene gader, så længe det varer og smider affaldet i skraldespanden eller tager det med hjem.

Udgivet d. Apr 22, 2018