Hvad er op og ned i asyl debatten

Af Mette Reissmann den 1. november 2014

Som du nok har bemærket, har debatten om asylansøgere fra verdens mange brændpunkter fyldt meget den seneste tid. Ikke siden 2. Verdenskrig har verden været vidne til så mange flygtninge. Det betyder, at vi også her i Danmark må tage vores del af ansvaret for de mange asylansøgere. Men samtidigt med det skal vi også have tingene til at fungere. Der er grænser for, hvor mange flygtninge Danmark kan tage sig af så hurtigt.

Derfor har regeringen fra begyndelsen taget ansvar og foreslået en stramning af asylreglerne, så antallet af asylansøgere ikke kommer ud af kontrol. Venstre og Dansk Folkeparti har omvendt brugt alle deres politiske kræfter på at beskylde regeringen for at være skyld i det voksende flygtningepres i stedet for at foreslå konstruktive løsninger. Faktisk har de borgerlige ikke foreslået én eneste stramning, som rent faktisk kan lade sig gøre. Dansk Folkepartis forslag om at sende samtlige asylansøgere til lejre i Kenya er bare et af eksemplerne.

Jeg har herunder samlet svar på nogle af de spørgsmål, du måske selv går rundt med eller bliver mødt med i asyldebatten.

Hvorfor stiger antallet af asylansøgere?

Verden står i brand. Lige nu er der flere end 50 mio. flygtninge i verden. Det har også en afsmittende effekt i forhold til Danmark. Efter en start på året med en ”normal” flygtningestrøm til landet, har vi siden juni oplevet en markant stigning i antallet af asylansøgere. Tallene udvikler sig hele tiden, og vi overvåger situationen nøje.

Hvorfor strammer regeringen reglerne for asyl?

Stigningen i antallet af asylansøgere skaber et stort og ekstraordinært pres på kommunerne, der har vanskeligt ved at følge med. Det sætter pres på indkvarteringen, på sundhedsscreening og på politiets opgaver. Der er simpelthen grænser for, hvor mange flygtninge Danmark kan tage sig af så hurtigt. Derfor har regeringen besluttet at stramme reglerne. Vi vil tildele midlertidigt ophold til flygtninge, der ikke er individuelt forfulgte men f.eks. er flygtet fra borgerkrig. Samtidig vil vi udskyde adgangen til familiesammenføring for denne gruppe.

Har regeringen lempet reglerne for at få asyl?

Nej. Venstre og Dansk Folkeparti har travlt med at fortælle, at stigningen i antallet af asylansøgere skyldes regeringens påståede 31 lempelser på udlændingeområdet. Det er rent spin, og Venstres liste er blevet pillet fra hinanden af uafhængige eksperter gang på gang. Til gengæld viser listen, at blå blok er splittet på udlændingepolitikken. 21 ud af 31 punkter er vedtaget med stemmer fra et parti i blå blok. Tilbage står, at regeringen ikke har lempet på et eneste område for reglerne for at opnå asyl, og at Venstre ikke vil svare på, om de støtter regeringens foreslåede stramninger.

Overholder Danmark sine internationale forpligtelser?

Ja. Det afgørende er, at vi på den ene side beskytter de mange mennesker, som er på flugt, og på den anden side også får tingene til at fungere. Derfor har vi gjort det, vi kan, inden for konventionerne, og vi har taget nogle nye skridt, som vi ikke tidligere har taget i brug.

Hvorfor bruger vi penge fra udviklingsbistanden?

Næste år afsætte regeringen midlertidigt 2,5 mia kr fra udviklingsbistanden og bruger dem på indkvartering og forplejning af flygtninge i Danmark. Det er almindelig praksis, at man det første år afholder en del af disse udgifter over udviklingsbistanden. Det gør Sverige – og man gjorde det samme under Nyrop og den tidligere regering.

Bundlinjen er den samme. Vi hjælper folk i dyb nød. Vi må ikke glemme, at de nytilkomne flygtninge i Danmark har været meget igennem og har brug for vores hjælp. Vi løfter vore humanitære ansvar og fastholder en udviklingsbistand i verdensklasse.

Synes du godt om dette indlæg?

Del det med andre eller "Synes godt om".

Din hjælp er værdifuld

Støt min valgkampagne via Mobile Pay til 61625185.

Eller indsæt penge på min valgkamp konto. Reg.nr. 5327 kontonr. 0511686.